TAM TAM MANAGEMENT ER MUSIKKARRIEREN SATT I SYSTEM

Tam Tam Management sørger for at du som musiker/gruppe/band kan konsentrere deg om én ting; skape og spille musikk. Som ditt management for deg kan vi ta hånd om hele eller deler av din karriere (du kan plukke og velge det du har behov for):

 1. Bygge deg eller bandet opp som en merkevare

 2. Markedsføre deg/dere som artist(er)

 3. Distribuere singler og album digitalt og fysisk

 4. Promotere og markedsføre singler, album og konserter

 5. Sørge for alle kontrakter med sponsorer, arrangører, musikere, plateselskap m.m

 6. Gjøre avtaler på dine/deres sine vegne med fotografer, journalister, stylister, bookingselskaper, filmprodusenter, designere osv.

 7. Inngå avtaler med eventuelle samarbeidspartnere og underleverandører - som for eksempel bookingselskaper, turnemanagere, merchandise selgere etc. og ha kontakt med disse

 8. Sørge for en god platekontrakt når det er ønskelig

 9. Være din/deres personlige rådgiver

 10. Søke økonomisk støtte og sponsorer

 11. Skaffe pressedekning og størst mulig grad sørge for at pressen ikke skriver noe som er usant eller lite flatterende

 12. Vite hvilke mediefolk som er på din/deres sin side

 13. Være første hånds kontaktperson for deg/dere og verne om ditt/band-medlemmenes privatliv

 14. Holde alle websider og sosiale plattformer oppdatert med relevant informasjon og kampanjer

 15. Utarbeide promomateriell, pressemeldinger og markedsføringsmateriell samt webside og coverdesign

 16. Sørge for at spilleplan og reiseplan til enhver tid overholdes og justeres om nødvendig

 17. Sørge for at alle avtaler blir holdt