top of page

DET LIGGER VEKST I STORE MINNER...

Vi har utviklet og gjennomført en rekke events og arrangementer på ulike steder opp gjennom årene. For noen har vi hatt både idé, opplegg, regi og gjennomføring, mens andre har vært samarbeidsprosjekter hvor vi har vært ansvarlig for deler av opplegget. Ta kontakt med oss dersom du vil diskutere et opplegg for et spesielt arrangement, på Farmen eller et annet sted.

 

TELLFORTELL festivalen

TELLFORTELL er en intim hagefestival i fortellerformat. Festivalen bygger nettverk mellom norske og internasjonale kunstnere, artister, forfattere og musikere.
Festivalen ble gjennomført første gang 5 - 7. august 2016 og er et årlig arrangement med et stort program, men med begrenset antall publikummere.

Tellfortell 2019

Tellfortell 2018

Tellfortell 2017

Tellfortell 2016