top of page
Skjermbilde 2021-01-11 kl. 10.08.37.png

KONTAKTINFORMASJON:

 

GENERELL INFORMASJON/
BETALING/FAKTURERING:

Kari Meyer

Tlf.: 908 49 441

E-post: kari@tamtam.no

TIM FISKERUD (måking)

Tlf.: 995 91 066

E-post: timfiskerud@hotmail.com

DAG BJØRNSTAD

Tlf.: 922 10 803

E-post: dagrossi@online.no

MAGNE HELLESJØ

Tlf.: 996 41 362

E-post: tunesmiths@hotmail.com

Skjermbilde 2021-03-31 kl. 10.34.26.png

Klikk for å se større.

Avtale om veirett

AVTALE OM VEIRETT

Det påligger veilaget å forestå den daglige driften av veien til eiendommene som benytter Svensrudveien.

Dette omfatter generelt vedlikehold som bidrar til å holde veien i forsvarlig og brukelig stand samt måking av

hovedveien (gjelder ikke innkjørsel til hus og hytter) når dette er påkrevd. For dette betaler hver eiendom en

årsavgift. Se forøvrig VEGLOVA - Kapittel VII - Private Vegar.

ÅRSAVGIFT VEI

Årsavgiften for hytter er satt til kr 500.-

Årsavgiften for helårsboliger er satt til kr 2 500.-

Beløpet vurderes og fastsettes årlig utifra regnskap og budsjett.

 

SNØBRØYTING

Det er mulig å bestille snøbrøyting inn til hytter og hus. Se kart for områder.

Brøytingen vil bli belastet med kr 600.- per gang per hyttefelt og skal betales av én person som samler inn fra de andre som ønsker å være med. Meld fra om brøyting i kontaktskjemaet!

 

POSTKASSE

Det vil i løpet av våren 2021 bli satt opp et nytt postkassestativ ved krysset Øvre Dalsroen/Svensrudveien.

Stativet blir satt opp på dugnad, men kostnader til materialer og postkasser vil bli fordelt mellom de som

ønsker å få postkasse montert. Meld fra om du vil ha postkasse i kontaktskjemaet eller last ned informasjonen nedenfor:

AVTALE OM TØMMERDRIFT

Ved tømmerdrift i Øvre Dalsoen er bruker av Svensrudveien ansvarlige for å utbedre veien slik den fremstår slik den var før tømmerdriften.

Kubikkprisen i leie for uttak er kr 40.- per kubikktømmer i 2021.

Prisen vil indeksreguleres årlig.

Avtale om tømmerdrift

KONTAKT​

 

Benytt kontaktskjemaet nedenfor dersom du vil ha kontakt med veilaget vedr. vedlikehold, varsel om feil, måking, faktura/betaling eller andre ting som gjelder ferdsel og vei i Svensrudveien.

Kontakt
Skjermbilde 2021-03-31 kl. 10.34.26.png

Klikk for å se hyttefeltene.

bottom of page