KONTAKTINFORMASJON:

 

TIM FISKERUD (måking)

Tlf.: 995 91 066

E-post: timfiskerud@hotmail.com

DAG BJØRNSTAD

Tlf.: 922 10 803

E-post: dagrossi@online.no

MAGNE HELLESJØ

Tlf.: 996 41 362

E-post: tunesmiths@hotmail.com

BETALING/FAKTURERING:

Kari Meyer

Tlf.: 908 49 441

E-post: kari@tamtam.no

Kart Svensrudveien Veilag

Klikk for å se større.

AVTALE OM VEIRETT

Det påligger veilaget å forestå den daglige driften av veien til eiendommene som benytter Svensrudveien.

Dette omfatter generelt vedlikehold som bidrar til å holde veien i forsvarlig og brukelig stand samt måking av

hovedveien (gjelder ikke innkjørsel til hus og hytter) når dette er påkrevd. For dette betaler hver eiendom en

årsavgift.

ÅRSAVGIFT VEI

Årsavgiften for hytter er satt til kr 500.- i 2021

Årsavgiften for helårsboliger er satt til kr 2 500.- i 2021

Beløpet indeksreguleres årlig.

Beløpet skal innbetales ved årets begynnelse. Faktura vil bli tilsendt i januar med 10 dagers forfall.

 

MÅKING

Det er mulig å bestille måking inn til hytter og hus. Se kart for områder.

Måkingen vil bli belastet med kr 600.- per gang og skal betales av én person som samler inn fra de andre som

ønsker å være med.

 

POSTKASSE

Det vil i løpet av våren 2021 bli satt opp et nytt postkassestativ ved krysset Øvre Dalsroen/Svensrudveien.

Stativet blir satt opp på dugnad, men kostnader til materialer og postkasser vil bli fordelt mellom de som

ønsker å få postkasse montert.

 

AVTALE OM TØMMERDRIFT

Ved tømmerdrift i Øvre Dalsoen er bruker av Svensrudveien ansvarlige for å utbedre veien slik den fremstår slik den var før tømmerdriften.

Kubikkprisen i leie for uttak er kr 40.- per kubikktømmer i 2021.

Prisen vil indeksreguleres årlig.

 

KONTAKT​

 

Benytt kontaktskjemaet nedenfor dersom du vil ha kontakt med veilaget vedr. vedlikehold, varsel om feil, måking, faktura/betaling eller andre ting som gjelder ferdsel og vei i Svensrudveien.

 

© 2014

Tam Tam @ The Farm AS

Svensrudveien 50

1970 Hemnes

Norway

Tel.: +47 908 49 441

google-site-verification: googleac81d71702d07ce6.html